Årsmøte i venneforeningen

Atlungstad Brenneris Venner.

Innkalling til 

ORDINÆRT ÅRSMØTE

Som avholdes i Malteriet på Atlungstad Brenneri, Ottestad, lørdag 6 april kl.16.00

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person som sammen med møteleder underskriver protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning for 2018.

4. Regnskap for 2018.

5. Innkomne forslag. 

Må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

6. Valg.

Eventuelt innkomne forslag vil bli ettersendt.

Det jobbes med en overraskelse eller 2 så får vi se.

Årets bevertning er koldtbord med varm karbonade og dessert. Pris er kr. 300.-

Drikke kjøpes i tillegg etter eget ønske. Det er plass til maks 80 personer ved bespisning. Av hensyn til bespisning må vi ha bindende påmelding. Påmeldingsfrist 30 mars.  Betaling KONTANT ved inngang. 

Påmelding sendes til: 

Arve Fossum a-fossu2@online.no Tlf. 92669313

Erik Gjestvang mer-gje@online.no Tlf. 91343372

Ottestad, 16. mars 2019

Arve Fossum  (sign.)                       Erik Gjestvang  (sign.)

Styreleder                                                   Sekretær

Sakspapirer legges ut i nærmeste framtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *