Årsmøte 2021

Innkalling til Ordinært årsmøte

Som avholdes i Malteriet på Atlungstad Brenneri, Ottestad, lørdag 18 september kl. 16.00

1. Valg av møteleder og en person som sammen med møteleder underskriver protokollen.

Dagsorden:

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning for 2020.

4. Regnskap for 2020.

5. Innkomne forslag. 

Må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

6. Valg.

Eventuelt innkomne forslag vil bli ettersendt.

Årets bevertning er hovedrett og dessert servert ved bordene. Pris er kr.350 .-

Drikke kjøpes i tillegg etter eget ønske. Gi informasjon om eventuelt allergier ved påmelding. 

Fortsatt på grunn av covid 19 er det  begrenset plass også i år. Det er kun de 60 første påmeldte som får plass. Av hensyn til dette og servering må vi ha bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 1 september.  Betaling ved inngang og fremmøte. 

Påmelding med navn på deltakere sendes til: 

Erik Gjestvang mer-gje@online.no Tlf. 91343372

Ottestad, 17. august 2021

Arve Fossum  (sign.) Erik Gjestvang  (sign.)

Styreleder Sekretær


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *