Årsmøte 2022

Innkalling til Ordinært årsmøte

Som avholdes i Malteriet på Atlungstad Brenneri, Ottestad, lørdag 30 april kl. 16.00 ** Se nederst der innkalling er oppdatert med årsmøtepapirer.

1. Valg av møteleder og en person som sammen med møteleder underskriver protokollen.

Dagsorden:

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning for 2021.

4. Regnskap for 2021.

5. Innkomne forslag. 

Må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

6. Valg.

Eventuelt innkomne forslag vil bli ettersendt.

Årets bevertning er hovedrett og dessert servert ved bordene. Pris er kr.320 .-

Drikke kjøpes i tillegg etter eget ønske. Gi informasjon om eventuelt allergier ved påmelding. 

Tor Karset sørger for litt underholdning.

Det er bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 22 april.  Betaling ved inngang og fremmøte. 

Påmelding med navn på deltakere sendes til: 

Erik Gjestvang mer-gje@online.no Tlf. 91343372

Ottestad, 29. mars 2022

Arve Fossum  (sign.) Erik Gjestvang  (sign.)

Styreleder Sekretær