Avvikling av årsmøte i Atlungstad Brenneris Venner.

Styret viser til informasjon på hjemmesiden vedr. tidspunktet for årsmøtet som var planlagt lørdag 25 april. Som kjent ble dette utsatt på ubestemt tid pga. koronaviruset, Covid 19. Styret har hatt forløpende kontakt gjennom sommeren og senest i styremøte torsdag 13 august knyttet til den situasjonen som har oppstått som en følge av coronaviruset, og har gjort følgende vedtak;

Vedtak: Som en konsekvens av situasjonen knyttet til koronaviruset Covid-19, og anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter avvikles det ikke eget årsmøte for behandling av årsberetning, regnskap osv. 

Styret i Atlungstad Brenneris Venner diskuterte i styremøte 13. august hvordan vi kan få avviklet årsmøtet innen rimelig tid. Et fysisk møte er ikke aktuelt. En annen mulighet ville være å sette opp et digitalt årsmøte, men styret vurderte det slik at det trolig ville bli vanskelig å koble opp alle tilfredstillende. 

Styret har derfor fattet følgende vedtak:  Årsmøtet avvikles ikke som normalt og heller ikke digitalt. Det sendes ut medlemsinformasjon der styret ber om fullmakt til å godkjenne og effektuere følgende:

Fullmakten gjelder: Styrets årsberetning 2019.  Årsregnskap for 2019. 

Styret diskuterte også valg. Etter en liten diskusjon vedtok man at styret og valgkomiteen prolongerer (fortsetter) til neste årsmøte. Forhåpentligvis har vi en helt annen situasjon vedr koronaviruset Covid 19 neste år slik at det kan arrangeres årsmøte som tidligere i april 2021.

Vi håper og tror at dette blir et engangs tilfelle i måten å gjøre dette på. Medlemmer som ikke er enig i en slik måte å gjennomføre «årsmøtet 2020» på gis anledning til å komme med kommentarer.

Frist for tilbakemeldinger settes til 26 september.

Med vennlig hilsen styret i ABV

Arve Fossum  (sign) Erik Gjestvang (sign)

Leder Sekretær

Atlungstad Brenneris Venner

Atlungstad Brenneri ligger ved Mjøsstranda, i sykkelavstand fra Hamar by, i det nasjonalt viktige kulturlandskapet Stange Vestbygd. I dette historiske brenneriet blir det produsert 25 000 liter sprit av poteter hver høst.

Atlungstad Brenneris Venner (ABV) ble stiftet 27. mars 2012. Venneforeningen har som formål å styrke Atlungstad Brenneri AS sin egenkapital og å utvikle selskapets formål med bred folkelig deltakelse. Vi vil bidra til å utvikle Atlungstad Brenneri som et levende industrielt kulturminne og til utprøving og utvikling av norsk fatmodnet akevitt og utvikling av norsk mat og norsk matkultur.

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner ved å kjøpe minst en andel i ABV på NOK 1.000 og betale en årlig frivillig kontingent på 100 kroner. Medlemsskap kan også tegnes av bedrifter ved å kjøpe en andel på NOK 11.000 som inkluderer engangskontingent for livsvarig medlemskap på NOK 10.000. Med hver andel følger et nummerert dokument.

Foreningen ledes av et styre på 7 personer som velges av årsmøtet for 2 år. Et medlem av styret velges etter forslag fra Norske Akevitters Venner og et medlem etter forslag fra Atlungstad Brenneri AS.

Venneforeningen støtter brenneriet ved å kjøpe aksjer i Atlungstad Brenneri AS og ved å bidra til direkte tiltak for å holde virksomheten igang.