Årsmøte 2021

Innkalling til Ordinært årsmøte

Som avholdes i Malteriet på Atlungstad Brenneri, Ottestad, lørdag 18 september kl. 16.00

1. Valg av møteleder og en person som sammen med møteleder underskriver protokollen.

Dagsorden:

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning for 2020.

4. Regnskap for 2020.

5. Innkomne forslag. 

Må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

6. Valg.

Eventuelt innkomne forslag vil bli ettersendt.

Årets bevertning er hovedrett og dessert servert ved bordene. Pris er kr.350 .-

Drikke kjøpes i tillegg etter eget ønske. Gi informasjon om eventuelt allergier ved påmelding. 

Fortsatt på grunn av covid 19 er det  begrenset plass også i år. Det er kun de 60 første påmeldte som får plass. Av hensyn til dette og servering må vi ha bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 1 september.  Betaling ved inngang og fremmøte. 

Påmelding med navn på deltakere sendes til: 

Erik Gjestvang mer-gje@online.no Tlf. 91343372

Ottestad, 17. august 2021

Arve Fossum  (sign.) Erik Gjestvang  (sign.)

Styreleder Sekretær


Atlungstad Brenneris Venner

Atlungstad Brenneri ligger ved Mjøsstranda, i sykkelavstand fra Hamar by, i det nasjonalt viktige kulturlandskapet Stange Vestbygd. I dette historiske brenneriet blir det produsert 25 000 liter sprit av poteter hver høst.

Atlungstad Brenneris Venner (ABV) ble stiftet 27. mars 2012. Venneforeningen har som formål å styrke Atlungstad Brenneri AS sin egenkapital og å utvikle selskapets formål med bred folkelig deltakelse. Vi vil bidra til å utvikle Atlungstad Brenneri som et levende industrielt kulturminne og til utprøving og utvikling av norsk fatmodnet akevitt og utvikling av norsk mat og norsk matkultur.

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner ved å kjøpe minst en andel i ABV på NOK 1.000 og betale en årlig frivillig kontingent på 100 kroner. Medlemsskap kan også tegnes av bedrifter ved å kjøpe en andel på NOK 11.000 som inkluderer engangskontingent for livsvarig medlemskap på NOK 10.000. Med hver andel følger et nummerert dokument.

Foreningen ledes av et styre på 7 personer som velges av årsmøtet for 2 år. Et medlem av styret velges etter forslag fra Norske Akevitters Venner og et medlem etter forslag fra Atlungstad Brenneri AS.

Venneforeningen støtter brenneriet ved å kjøpe aksjer i Atlungstad Brenneri AS og ved å bidra til direkte tiltak for å holde virksomheten igang.