Utsatt årsmøte i venneforeningen

Styret i ABV har tidligere bestemt at årsmøtet skulle holdes lørdag 25 april.

Dette utsettes inntil videre på grunn av situasjonen med Coronaviruset og smittespredning.

Nytt tidspunkt blir lagt ut på hjemmesiden så snart situasjonen tillater det, sannsynligvis etter sommeren.