Styresammensetning

Styresammensetning Atlungstad Brenneris Venner.

Leder: Arve Fossum
Mobil: 92 66 93 13   Epost: abv1804arf@abvenner.no *

Nestleder: Ragnhild Nyhus
Mobil: 40 88 29 93   Epost: abv1804ran@abvenner.no *

Kasserer/økonomi: Ingard Erlingsen
Mobil: 48 10 84 38  Epost: *

Sekretær: Erik Gjestvang
Mobil: 91 34 33 72   Epost: abv1804erg@abvenner.no *

Styremedlem: Jørn Haugen
Mobil:                 Epost: abv1804joh@abvenner.no *

Styremedlem: Fridthjof Tokstad Platou
Mobil: 41 50 01 06   Epost: abv1804ftp@abvenner.no *

Repr. for NAV Norge: Lars-Roar Holte
Mobil: 99 22 30 96   Epost: abv1804lrh@abvenner.no *

*) Epost til disse adressene videresendes automatisk til mottagerens faste epostadresse. Adressene kan bli endret uten forvarsel. Hensikten med denne «omveien» er å hindre spam.