Atlungstad Brenneris Venner

Atlungstad Brenneri ligger ved Mjøsstranda, i sykkelavstand fra Hamar by, i det nasjonalt viktige kulturlandskapet Stange Vestbygd. I dette historiske brenneriet blir det produsert 25 000 liter sprit av poteter hver høst.

Atlungstad Brenneris Venner (ABV) ble stiftet 27. mars 2012. Venneforeningen har som formål å styrke Atlungstad Brenneri AS sin egenkapital og å utvikle selskapets formål med bred folkelig deltakelse. Vi vil bidra til å utvikle Atlungstad Brenneri som et levende industrielt kulturminne og til utprøving og utvikling av norsk fatmodnet akevitt og utvikling av norsk mat og norsk matkultur.

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner ved å kjøpe minst en andel i ABV på NOK 1.000 og betale den årlige kontingenten på 100 kroner. Medlemsskap kan også tegnes av bedrifter ved å kjøpe en andel på NOK 1.000 og samtidig betale en engangskontingent for livsvarig medlemskap på NOK 10.000. Med hver andel følger et nummerert dokument.

Foreningen ledes av et styre på 7 personer som velges av årsmøtet for 2 år. Et medlem av styret velges etter forslag fra Norske Akevitters Venner og et medlem etter forslag fra Atlungstad Brenneri AS.

Venneforeningen støtter brenneriet ved å kjøpe aksjer i Atlungstad Brenneri AS og ved å bidra til direkte tiltak for å holde virksomheten igang.

Venneakevitt ! Hørt om den ?

Før jul 2017 gikk det mail ut til alle andelshavere med tilbud om venneakevitten. Det er et tilbud der flaska har ditt andelsnummer på.
Du kan også bestille så mange du vil uten nummer. Antatt pris 425 pluss evt. porto 170 ved forsendelse.

Vi har mottatt mange bestillinger/interesse for bestilling.

Har du ikke sett noe til det??

Ved denne utsendelsen merket vi oss ca 300 uten korrekt mailadresse eller mangler adresse. 
Vi har sendt sms til alle med mobilnummer og har fått ca 40% tilbakemelding.

Uansett om du ønsker flaske eller ikke, vil vi gjerne ha din mailadresse. Send gjerne direkte til ingaerli@online.no for oppdatering.